Технически доклад

Технически доклад на тема „Mодел за поведението на горски пожари чрез FlamMap за територията на Кресненско дефиле за пожара от 24 до 29 август 2017 г., база данни за входните и крайни продукти от модела и карти за междинните и финални параметри на моделите WindNinja и FlamMap

PC-01-33-367 Report Geopolymorphic (на български, PDF, 4274 Kb)