Научен колектив

Институт за гората – БАН

Базова организация

 • Проф. дсн Христо Цаков – Ръководител на проекта
 • Академик Александър Александров, ИГ-БАН
 • Доц. д-р Александър Делков, ИГ-БАН
 • Проф. д-р Евдокия Сотирова, Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас
 • Доц. д-р Веселина Бурева, Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас
 • Гл. ас. д-р Деян Мавров, Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас
 • Ас. Ибрахим Молла, ИГ-БАН (първи етап)

Институт по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН 

Партньорска организация

 • Акад. дмн дтн Красимир Атанасов – Координатор на екипа от партньорската организация
 • Доц. д-р Вася Атанасова, ИБФБМИ-БАН
 • Доц. д-р Петър Младенов, ИБФБМИ-БАН
 • Проф. д-р Пенчо Маринов, ИИКТ-БАН
 • Гл. ас. д-р Дафина Петкова, ФМИ, Софийски университет “Св. Климент Охридски”
 • Ас. д-р Николай Икономов, ИМИ-БАН
 • Проф. д-р Олимпия Роева, ИБФБМИ-БАН (до 17.08.2021)