Европейският доклад за горските пожари: с всяка година климатичните промени стават все по-осезаеми

На 29 октомври 2021 г. Съвместният изследователски център (Joint Research Centre, JRC) на Европейската комосия представи 21-вото издание на своя Годишен доклад за горските пожари в Европа, Близкия Изток и Северна Африка, който отразява ситуацията за 2020 година. След 2019 година, която е най-лошата в историята година по отношение на горските пожари, 2020 година беше още една година, в която пожари изпепелиха големи горски територии в Европа. Въпреки повишеното ниво на подготовеност на страните от ЕС, около 340,000 хектара (ha) са засегнати от горски пожари през изминалата година, което е територия 30% по-голяма от територията на Люксембург.

Пожарният сезон през 2021 година се отчита като дори още по-лош. Към момента на публикуване на доклада в края на октомври, около 0.5 милиона хектара са изпепелени, от които 61% горски насаждения, чието възстановяване ще отнеме години. Около 25% от изгорелите площите в Европа са в рамките на защитени територии по “Натура 2000” – резервоарите на биоразнообразие на Европейския съюз.

Повече от всякога са осезаеми климатичните промени и ясно наблюдаваща се тенденция показва покачване на риска от пожар, удължаване на пожарните сезони и появата на интензивни бързо разпространяващи се “мега пожари”, при които традиционните огнеборчески средства се оказват безсилни. През тази година около 130,000 хектара вече са изпепелени към края на м. юни, който традиционно маркира началото на пожарния сезон. Огънят засяга вече не само южните държави, но вечче представлява заплаха и за централната и северната част на Европа. Над 90% от пожарите в ЕС са причинени от човека. Затова и повишаването на чувствителността на обществото по темата и образователни кампании за риска от пожари са ключови фактори за превенция на тези бедствия.

Ключови резултати в доклада

  • Докладът за горските пожари през 2020 година показва, че най-засегнатата страна през годината е Румъния, последвана от Португалия, Испания и Италия, съгласно данните, които държавите посочват;
  • Горските пожари сериозно са засегнали заащитените зони по “Натура 2000”: общо 136,331 хектара – или около 40% от общата изгоряла територия през 2020 година – малко по-малко от 2019 година, но повече от средното за последните 9 години;
  • Както и през 2019 година, повече от половината изгорели площи в “Натура 2000” са отчетени в Румъния, основно в природния резерват при делтата на река Дунав;
  • През 2020 година, в над 20 страни-членки на ЕС са регистрирани пожари, всеки от които на площ над 30 ха, като общо са изпепелени 339,489 ха, което е малко повече от площта, регистрирана през 2019 година;
  • Повече хора са загубили живота си в пожарите през 2020 година в сравнение с 2019 година;
  • През 2020 година сателитното скоростното картиране на Службата за управление на бедствията Copernicus Emergency Management Service се е активирало 17 пъти за детайлно картиране на горски пожари, което за цяла година е по-малко от случаите, в които се е активирало до м. октомври на 2021 г.;
  • Пожарният сезон през 2020 г. се характеризира с големия брой горски пожари в първата половина от годината. Пожари горяха в зимните месеци в делтата на Дунав и в Пиренеите, а през пролетта основно на Балканите. През лятото и есента най-засегнати бяха средиземноморските държави, конкретно Испания и Португалия, които регистрирата най-големите пожари в ЕС за 2020 г. Най-големите пожари в Европа извън ЕС бяха регистрирани в Украйна, близо до погребания ядрен реактор в Чернобил.

Еврокомисарят по защита от бедствия Янес Ленарчич казва: “Горските пожари представляват риск от съществени бедствия не само за цяла Европа, но и за останалите части от света. В рамките на последните десет години, Мехаризмът на ЕС за гражданска защита е отговорил на над 40 повиквания за помощ при мащабни унищожителни горски пожари. Климатичните промени водят до удължаване  с няколко месеца на пожарния сезон и повишаването на вероятността от повече горски пожари в европейските общества. Решени сме да предприемем всички мерки, за да укрепим нашия капацитет на ниво ЕС за справяне с горските пожари и да помогнем за превенцията, противопожарната подготовка и потушаването им.


Превод със съкращения: Commission report on forest fires: climate change is more noticeable every year, 29.10.2021

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.